Historie

Pochopit minulost je základ pro hledání budoucnosti.

Před rokem 1929

Severozápadním směrem od svitavského předměstí na katastru města Svitavy a přidružené obce historického Moravského Lačnova se od 15. století rozkládalo několik rybníků, spojených v rybniční soustavu. Ta představovala významný prvek vrchnostenského hospodaření – tj. chovu ryb.

První písemné zmínky o pojmenování rybníků pocházejí až z 30. let 16. století, ale o skutečné existenci starších nádrží není pochyb. Rybníky byly zakládány na loukách a mokřadech v bezprostřední blízkosti města, přičemž základním zdrojem vody byla řeka Svitava a do ní přitékající potoky a vodoteče. Rekonstruovat přesnou polohu vodních nádrží lze částečně až z první katastrální mapy města z roku 1835, ale to již došlo k zásadní změně rybniční soustavy, neboť za olomouckého arcibiskupa Maxmiliana Hamiltona v 70. letech 18. století. většina rybníků byla vysušena a z původních 6 nádrží zůstaly 2 rozlehlejší vodní plochy, aniž zatím reflektují současné umístění nádrží.

S rostoucím zprůmyslňováním města Svitav vzrůstala touha zaměstnanců o provozování z dnešního terminologického hlediska jakési formy rekreace. Již v polovině 19. století byly zakládány tělocvičné spolky a sdružení, které si kladly za cíl rozvoj osobnosti. Masově se začaly budovat a využívat cvičiště, které vyrůstaly i mimo hranice města. Spolky s sebou přinášely i dnešní formy organizované i spontánní kondiční turistiky. Ačkoliv turistické trasy neměly klasického značení, byť směřovaly do atraktivních destinací v okolí Svitav (Brlenka, Gajer, Semanín, Valdek, Opatovec, Opatov). Výchozím místem pro tuto formu turistiky bylo právě místo severozápadu Svitav v oblasti městských lesů (Šibeničního lesa, Liščího lesa). Oblíbenost tohoto území měla svůj logický důsledek – návrh o zbudování jakési klidové zóny a díky vynikající dostupnosti dopravní i sportovní zóny. Na místě někdejšího Šibeničního rybníka a stejnojmenného lesa se v roce 1928 začal realizovat projekt výstavby Pamětního háje hrdinů, tj. klidové zóny, jejímž původním záměrem bylo připomenutí svitavských obětí 1. světové války. Velkorysé plány počítaly, kromě vystavění lesních kaplí, i vybudování lesního amfiteátru, jehož realizaci zbrzdila 2. světová válka.

Celá funkce klidové zóny měla i výrazný faktor vytvořením přírodní přistávací plochy letiště (to vzniklo na dně vysušeného rybníka v prameništi Studeného potoka), zachováním sportovišť, byť v omezené míře, vybudováním zpevněných komunikací k vodní nádrži, resp. hráze se stavidlem. Tato logická rekultivace pozemků si kladla za cíl vytvořit skutečně rekreační zónu veřejného přírodního koupaliště s pláží a ulehčit tak stále více navštěvovanému veřejnému koupališti na Pivovarském rybníce na katastru svitavského předměstí. Výhodou nově zřízeného koupaliště byla rozsáhlá písečná pláž a vhodná profilace terénu, která vznikla odbahňováním (vysoušením) rybníka v 18. století a vytěžení bahna svitavskými občany. Ukázalo se, že jemný písek, který tvořil podloží rybníka, je stavebně nevyužitelný, a tak se jasným vyústěním záměru města stalo vybudování písečné pláže s účelovými stavbami – restaurací, převlékárnou, sociálním zázemím a stavbami rekreační vybavenosti – mola, lávky, 10 metrů vysoké skokanské věže. Výhodná poloha rybníka, který byl pravděpodobně využíván i k chovným účelům, však znamenala i následný rozvoj okolí. V bezprostřední blízkosti rybníka, naproti hrázi, vyrostly i vyhledávané tzv. lesní restaurace s tanečními parkety. Významným podnětem pro rozvoj oblasti bylo vybudování studny s pitnou vodou v sousedství těchto restaurací. Následné komunikační propojení s okolními lesy vedlo k rozvoji turistiky a předpokládalo i místo pro pořádání oblíbených běžeckých závodů. Dramatický zvrat v historii destinace Horního rybníka představoval rok 1945. Rybník se stal místem lidských tragédií, spojených s prvními dny po osvobození. Navážení vojenské techniky a munice do rybníka, zdevastování staveb a vypálení hlavních dřevěných budov na pláži znamenaly césuru v rekreační funkci rybníka.

Zdroj textů: Radoslav Fikejz

1930–1939
1940–1949

Poválečné osudy lokality zůstávají nejasné. Háj hrdinů byl zcela zdevastován až na několik zbytků pomníků a obnovení potencionálu rybníka muselo počkat až na začátek 50. let, a to se souvislosti nové koncepce rybníkářství. Zdá se, že zbudováním Dolního rybníka (1953) byly učiněny kroky pro obnovení rekreační funkce Horního rybníka.

zdroj: Radoslav Fikejz

V roce 1945 bylo založeno rybářské družstvo, mělo 30 členů. V 1951 bylo družstvo zlikvidováno a nahradil to Lidový rybářský spolek.

V roce 1947 na břehu rybníku v místě napravo od současné pláže zmizela stodola.

1950–1959
1960–1969

Přesto, že zanikly lesní restaurace, vznikaly v 60. letech v okolí Horního i Dolního rybníka zahrádkářské kolonie. V roce 1966 byla založena kolonie U Rosničky, která, zdá se, byla impulzem k rozvoji území.

zdroj: Radoslav Fikejz

1961

1961

1966

Vybudována zahrádkářská kolonie

zdroj: Kronika města Svitavy

1967

Zlatá léta rybníku. Byla vybudovaná plechárna a rybník se těšil velké oblibě všech. Rybářů a také plavců. Díky velkému nasazení rybářů a jejich dvou lodí se podařilo udržet hladinu bez vodních rostlin. Voda nebyla úplně průhledná ale s velkou pravděpodobností bez sinic. Severně od středu rybníku je vidět začínající ostrov rákosin. Zde byla voda příliš mělká na těžení lodí. Touto dobou byla rybí obsádka ještě bez amura bílého.

1967

Teprve 1. července 1967 byl na Horním rybníce otevřen nový rekreační areál, tzv. rekreační středisko. Otevřena byla půjčovna loděk, gumových matrací, slunečníků a stánek s občerstvením. To vše bylo součástí 1. etapy budování rekreační zóny. V roce 1969 byla opravena hlavní hráz rybníka se stavidlem.

zdroj: Radoslav Fikejz

 

1970–⁠1979
1980–⁠1989

Rybník Rosnička se stal na dlouho dobu (až do 80. let) jedinou vodní nádrží, určenou k rekreaci ve městě. Jeho písková zóna podél nezpevněné turistické komunikace se od roku 1985 stala místem konání festivalů trampské a folkové hudby (Vandrbál) a rok před tím, 30. října 1984 byla otevřena naučná stezka K pramenům řeky Svitavy se 7 informačními tabulemi. Rybník se, kromě branných závodů a podobných soutěží, stal také místem konání závodů na ledové ploché dráze (např. 1991). Historie motosportu má i zajímavé datum – v roce 1950 se v okolí Horního rybníka uskutečnily velké terénní motocyklové závody O cenu města Svitav, za účasti 4000 návštěvníků.

Motorismus obecně vedl k projektu vybudování autocampu v sousedství rybníka, ačkoliv byly vytvořeny předpoklady pro zřízení takového areálu, projekt nebyl v celé šíři realizován. Koncem 80. let byla vybudována nezpevněná parkoviště podél zahrádkářských kolonií. Kolonie samy byly programově rozšiřovány v areálu obou rybníků a byla zde povolena typizovaná výstavba rekreačních chatek. Zakládání nových osad probíhalo po celá 90. léta 20. století.

zdroj: Radoslav Fikejz

1990–⁠1999
2000–⁠2009
2010–⁠2019

2010‒20132014‒2015

2015 Satelitní data Sentinel II
2015 Satelitní data Sentinel


2016

2016 – rybník Rosnička – Sentinel II

2016 Satelitní data Sentinel


2017

2017 – rybník Rosnička – Sentinel II
2017 Satelitní data Sentinel


2018

Zpráva Rosnička 2018
Zpráva Rosnička 2018

2018 – rybník Rosnička – Sentinel II
2018 Satelitní data Sentinel

Články v médiích

Sinice vysály z rybníka kyslík, uhynuly tisíce ryb včetně trofejních

V rybníku Rosnička na Svitavsku hromadně uhynulo 9 tun ryb

Svitavy budou pomocí bakterií čistit rybník Rosnička

Rybník Rosnička prošel desinfekcí a je zcela bez života, koupání je zakázané

Vrátí se život do rybníku Rosnička?


2019

Zpráva Rosnička 2019
Zpráva Rosnička 2019

Botanický průzkum Rosnička 2019
Botanický průzkum Rosnička 2019

2019 – rybník Rosnička – Sentinel II
2019 Satelitní data Sentinel

Rybník Rosnička budou čistit i plovoucí ostrůvky

2020‒2029

2020

2020 – rybník Rosnička – Sentinel II
2020 Satelitní data Sentinel

Rosnička vodní makrofyta
Rosnička, vodní makrofyta

Zpráva Rosnička 2020
Zpráva Rosnička 2020

ZRUŠENÍ ZÁKAZU KOUPÁNÍ
ZRUŠENÍ ZÁKAZU KOUPÁNÍ


2021

2021 – rybník Rosnička – Sentinel II
2021 Satelitní data Sentinel

Rosnička_vodní makrofyta_2021
2021 Rosnička, vodní makrofyta

Ichtyologický průzkum rybníka Rosnička 27. 4. 2021
Ichtyologický průzkum rybníka Rosnička 27. 4. 2021

Porovnání mocnosti sedimentů ‒ Rosnička ‒ 2018‒2021
Porovnání mocnosti sedimentů ‒ Rosnička ‒ 2018‒2021

Zpráva_Rosnička_2021
Zpráva_Rosnička_2021

Články v médiích

Svitavy komplexem opatření zlepšily kvalitu vody v rybníku Rosnička (Naše voda)
Svitavy komplexem opatření zlepšily kvalitu vody v rybníku Rosnička (Ekolist)
Svitavy komplexem opatření zlepšily kvalitu vody v rybníku Rosnička (Ovodarenstvi.cz)


2022

2022 – rybník Rosnička – Sentinel II
2022 Satelitní data Sentinel

Články v médiích

Stav rybníku Rosnička ve Svitavách se zlepšuje, celkový objem sedimentů se snížil o 40,33 %
Kdysi jedovatá Rosnička u Svitav letos láká na čistou vodu, stezku a atrakce
Do rybníka Rosnička má přitékat čistší voda díky vylepšenému korytu Svitavy
Bahno z Rosničky mizí, rybí zkázou poznamenaný svitavský rybník se uzdravuje
Kdysi piraně, teď fekálie. Kdo může za znečištěnou Rosničku, Svitavy už nezjistí
Do rybníku Rosnička možná někdo vypustil fekálie, Svitavy podaly trestní oznámení


2023

Na koupání v Rosničce u Svitav letos zapomeňte. Rybník brzy ovládnou sinice